Vi har för avsikt att göra rätt

Visselblåsning är en viktig funktion för att upprätthålla en sund och transparent arbetsmiljö. Vårt arbete och arbetsmiljö bygger på pålitlighet, kundförtroende och etisk hållbarhet. Samtidigt är det en grundläggande förutsättning att vi följer lagar och regler för att diva vår verksamhet framåt. På Ecobook.se’s kan detta handla om allt från bokföringsbrott till korruption m.m. Det är därför av yttersta vikt att kunna identifiera, förebygga och kontrollera bedrägliga aktiviteter eller missförhållanden som hotar våra medarbetare eller vår arbetsmiljö.

Det innebär att en person rapporterar misstänkta missförhållanden eller oegentligheter till oss. Det yttersta syftet med ecobook.se’s whistleblowing-kanal är att uppmuntra alla medarbetare att rapportera alla aktiviteter som bryter mot ecobook.se’s principer.

Varför är visselblåsning viktigt?

  • Det kan förhindra ekonomisk brottslighet och skydda vår verksamhet
  • Det kan bidra till en mer rättvis och transparent arbetsplats
  • Det kan skapa en bättre arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga att rapportera missförhållanden

Ecobook.se’s-rapporteringskana

Via rapporteringskanalen kan du rapportera beteenden som strider mot organisationens värderingar och praxis. Bevis för att stödja dina misstankar krävs inte, men rapporter ska göras ärligt. Använd denna kanal om du vill rapportera något anonymt.

Vilket skydd har man som visselblåsare?

Din anmälan kommer att behandlas säkert och konfidentiellt. I Sverige finns det lagstadgat skydd för visselblåsare (Lag 2021:890). Det innebär att man inte får bli straffad eller diskriminerad för att man har rapporterat ett missförhållande.

Ecobook.se:s rapporteringskanal sköts internt. Vi arbetar proaktivt för att säkerställa att de som rapporterar oegentligheter inom vår organisation får lämpligt skydd och att vi inte tolererar repressalier eller negativ behandling som ett resultat av deras rapporter. Det är en säker och anonym kanal där rapporteringsförfarandet är krypterat och skyddat. Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

#

Hur gör jag en anonym anmälan?

Genom att följa instruktionerna på skärmen är det enkelt och säkert att skicka en anmälan. Efter processen ska du spara koden och lösenordet som syns på skärmen på ett säkert ställe. Endast med hjälp av dem kan du följa hur din anmälan går vidare.

formulär kommer sen

Ditt ärende tas upp till behandling inom sju arbetsdagar.